null

Audit SSM

  • verificarea conformitatii documentatiilor, precum si a cunoasterii si aplicarii corespunzatoare de catre angajati a atributiilor si responsabilitatilor individuale ce le revin;
  • verificarea respectarii cerintelor minime privind locul si mediul de munca;
  • verificarea respectarii cerintelor minime privind semnalizarea de securitate si manipularea echipamentelor de munca;
  • verificarea respectarii cerintelor minime privind utilizarea echipamentelor IT si a celor individuale de protectie;
  • verificarea respectarii cerintelor minime privind supravegherea sanatatii lucratorilor si manipularea manuala a maselor;
  • verificarea respectarii cerintelor minime privind santierele temporare si cele mobile.
013