null

Lucrarea de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

Prin aceasta lucrare se identifica factorii de risc existenti in cadrul societatii si se cuantifica dimensiunea acestora printr-o combinatie intre gravitatea si frecventa consecintelor asupra angajatilor.
Pentru elaborarea lucrarii de evaluare a riscurilor se utilizeaza metoda de evaluare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont”.

Astfel, se va realiza:

 • analiza activitatii desfasurata de catre beneficiar;
 • elaborarea checklist-uri de conformitate;
 • identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
 • elaborarea fiselor de evaluare pentru fiecare loc de munca;
 • stabilirea consecintelor maxime previzibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman;
 • propunerea masurilor de eliminare si/sau diminuare a riscurilor identificate;
 • elaborarea  graficelor de prezentare si repartizare a factorilor de risc;
 • stabilire nivelul de risc aferent fiecarui loc de munca;
 • stabilirea ierarhiei locurilor de munca in functie de nivelul de risc si calcularea nivelul de risc global al societatii;
 • interpretarea rezultatelor evaluarii prin prisma legislatiei in vigoare;
 • prezentarea rezultatelor  acttunilor intreprinse in lucrarea de evaluare a riscurilor;
 • intocmirea in baza lucrarii finale de evaluare a planului de prevenire si protectie.

 

Documentatia obligatorie, conform Legii nr. 319/2006 si a Hotararii de Guvern nr. 1425/2006, se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii, si este reactualizata ori de cate ori este cazul, fara niciun cost suplimentar.

Documentatia este elaborata tinand cont de particularitatile activitatii si ale locurilor de munca si cuprinde:

 • decizii privind organizarea activitatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca;
 • instructiuni de lucru pentru exploatarea echipamentelor de munca;
 • atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate;
 • un necesar de documentatii cu caracter tehnic, de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • tematici pentru toate fazele de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • teste de verificare a cunostintelor dobandite de catre angajati;
 • program de instruire – testare la nivelul societatii;
 • plan de actiune in caz de pericol grav si iminent;
 • regulament de organizare si functionare a comitetului de securitate si sanatate in munca;
 • normativ intern de acordare a echipamentului individual de protectie;
 • clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii intre Beneficiar si alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
 • fise de instruire colectiva a vizitatorilor si contractorilor;
 • notificare/informare privind lista substantelor periculoase utilizate.