null

Cadrul tehnic PSI

  • planificarea de activitati in vederea prevenirii si stingerii incendiilor in cadrul organizatiei;
  • monitorizarea activitatii pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
  • acordarea de asistenta tehnica de specialitate in cazul situatiilor critice;
  • elaborarea documentatiei necesare activitatii PSI;
  • avizarea documentatiei necesare activitatii PSI;
  • controlul manierei de respectare a procedurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
  • investigarea atenta a contextului producerii incendiilor;
  • instruirea corespunzatoare a salariatiilor in vederea prevenirii si stingerii incendiilor.
cadrul tehnic psi