null

Protectia muncii

Servicii de securitate si sanatate in munca (conform prevederilor LEGII 319/ 2006,Legea securitatii si sanatatii in munca si a HG. 1425/ 2006 Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006):

 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
 • Elaborarea, monitorizare si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatilor/inteprederilor, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzarea acestora in inteprindere, sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului.
 • Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
 • Realizarea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific;
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor H.G. nr971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 • Efectuarea de controale la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora.
 • Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din H. G. nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din inteprindere/unitate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, comform prevederilor H.G. nr.1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea  de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
 • Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite,precum si in celelalte situatii prevazute de H.G. nr.1.048/2006.
 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
 • Efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul inteprinderii sau unitatii.
 • Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 • Realizarea evidentei meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • Realizarea evidentei posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • Realizarea evidentei posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
 • Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. B) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
 • Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute de legislatie;
 • Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art.108-177 din H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si complectarile ulterioare;
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 • Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
 • Intocmire unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati;
 • Intocmirea evidentei,zonarea corespunzatoare, asigurare/urmarire ca verificarile si/sau incercarile periodice ale echpamentelor de munca sa fie efectuate la timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor H.G. nr.1.058/ 2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectiei si sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;