null

Intocmire dosar de cercetare evenimente

 • numele angajatorului si sediul/adresa unde s-a produs evenimentul;
 • data si ora la care s-a produs evenimentului;
 • numele si prenumele victimei, precum si datele personale ale acesteia;
 • imprejurarile care se cunosc si consecintele accidentului;
 • numele si functia personaie care comunica evenimentul, precum si data comunicarii;
 • proces verbal de cercetare a evenimentului;
 • nota de constatare intocmita la fata locului, imediat dupa producerea evenimentului, ce cuprinde informatii necesare si relevante;
 • schite si/sau fotografii referitoare la eveniment;
 • declaratii ale accidentatilor, a martorilor sau ale oricaror alte persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor;
 • copii ale certificatelor constatatorilor si ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional, in conformitate cu prevederile legale;
 • documentelor emise de unitatile sanitare care au fost in masura sa acorde asistenta medicala ce includ data, ora, precum si diagnosticul;
 • copie a procesului-verbal constatator.