null

Intocmiri documentatii in domeniul SSM si PSI

Documentatie SSM PSI

 • intocmirea anexei ce include obligatiile angajatului cu privire la securitatea si sanatatea in munca, prevazute in regulamentul de ordine interioara;
 • decizia instructajului general si periodic privind SSM;
 • tematica instructajului general si periodic privind SSM;
 • instructiuni specifice de SSM pentru intreaga unitate si pentru fiecare loc de munca;
 • instructiuni personalizate de prim ajutor si aplicarea de marcaje specifice SSM;
 • planuri de prevenire a accidentelor si de evaluare a riscurilor profesionale;
 • masuri de prim ajutor personalizate pentru riscul fiecarei functii;
 • decizii pentru numirea cadrului tehnic cu atributii PSI si pentru foc deschis pentru intreaga unitate;
 • instructiuni specifice PSI si de folosire a stingatoarelor si hidrantilor;
 • decizie pentru implementarea unui loc de fumat;
 • plan de evacuare la nivelul societatii si de depoziare a substantelor periculoase;
 • aplicare de marcaje specifice PSI in conformitate cu legea in vigoare;
 • masuri de prim ajutor raportate la riscurile societatii.